Vikingfort in Denemarken: Trelleborg

Op de route naar Zweden dwars door Denemarken zijn het niet alleen de grote bruggen die in het oog springen. Net na de Grote Belt-brug wijzen grote bruine informatieborden naast de weg op het bestaan van een heus Viking-fort: Trelleborg bij Slagelse. Het is zeker de moeite waard om hier even van de snelweg af te gaan!

Wie voor het eerst een Viking-fort zoals deze bij Slagelse bezoekt, zal in eerste instantie vreemd opkijken. Op het eerste gezicht lijkt het namelijk totaal niet op forten zoals wij die kennen uit de geschiedenisboeken: geen houten of stenen muur en geen wachttorens.

In plaats daarvan zie je in de verte een wal van aarde van circa 5 meter hoog. Op de grond voor deze wal ligt zelfs een mysterieus patroon van stenen.

De mysterieuze stenen en op de achtergrond de aarden wal

Ringwalburcht

Het Viking-fort van Trelleborg is – net als nog zes andere forten in Denemarken – een ringwalburcht. Dit houdt in dat de Vikingen een burcht bouwden in de vorm van een ring of een cirkel. Deze ronde ‘muren’ werden uit aarde opgetrokken en konden enkele meters hoog worden. Tegenwoordig is alleen de aarden muur nog te zien, maar in de tijd van de Vikingen werd de muur met hout verstevigd.

Close-up van de ringwal

Vanaf de grond is de ronde vorm van dit Viking-fort niet heel goed zichtbaar. Vanuit de lucht – zoals in Google-Maps – is het echter heel goed te zien: een burcht met een diameter van 137 meter met een bijna 20 meter dikke wal eromheen. Bovendien zie je ook de vier ingangen. Vanuit deze ingangen liep een weg dwars door het fort naar de overkant. In de vier vakken die daardoor ontstonden werden huizen gebouwd.

Screenshot van Google Maps boven Trelleborg

 

Zicht op de weg en één van de vier uitgangen van binnenuit het fort

 

Binnen in het fort zijn de vakken met huizen zichtbaar

Huizen en paalkuilen

En zo wordt ook meteen het mysterie van de vreemde structuren met stenen op de grond verklaard. Iedere steen vertegenwoordigt een zogenoemde paalkuil. De houten palen waarmee huizen vroeger gemaakt werden, vergaan eigenlijk altijd gedurende de eeuwen. Hoewel het hout vergaat, blijft er in de grond toch een afdruk van deze palen achter. Dit zijn meestal wat donkere plekken in de grond en wanneer er een patroon van dit soort paalkuilen gevonden wordt, kan er geconcludeerd worden dat ergens ooit een huis heeft gestaan.

Reconstructie van Trelleborg met alle huizen

De paalkuilen – en nu dus de stenen op de grond – in en rond het Viking-fort vormen patronen die overeenkomen bij de zogenoemde longhouses of ‘lange huizen’. Deze patronen zijn op veel meer plekken in Scandinavië gevonden en het is daarom aannemelijk dat dit typische Viking-woningen waren. Omdat het lastig is om op basis van alleen de patronen op de grond een voorstelling te maken van dit soort huizen, heeft het museum een reconstructie gemaakt van een dergelijk longhouse. 

Reconstructie van een longhouse

 

Binnenin de reconstructie van het longhouse

Op grond van de patronen met paalkuilen kan geconcludeerd worden dat er maar liefst 31 longhouses waren. Dat betekent dat er ongeveer 1300 mensen in en rond het fort geleefd hebben. Naar alle waarschijnlijkheid waren dit niet allemaal soldaten. Archeologen hebben ook veel voorwerpen gevonden die in het dagelijks leven van iedere Viking gebruikt werden.

Reconstructie van een vissersbootje

Archeologen vermoeden dat Trelleborg – net als de andere ringwalburchten in Denemarken – aangelegd zijn op bevel van de beroemde Deense koning Harald Blåtand. Waarschijnlijk vermoedde Harald aanvallen vanuit het buitenland en wilde dat zijn volk zich schrap zou zetten. Het bouwen van ringwalburchten was daarvoor een goede optie, omdat een rond fort vrij eenvoudig te verdedigen was.

 

En natuurlijk niet te vergeten: een bezoek aan Trelleborg is gratis!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.